Palet Raf Sistemlerinin Faydası

Palet Raf Sistemlerinin Faydaları

Palet Raf Sistemlerinin Faydaları

Günümüzde ABD’nin herhangi bir yerinde bir lojistik merkezin veya bir deponun tasarlanıp inşa edilmesinde maliyet 30 cm² için 100 ila 117 USD ına mal olmaktadır. İşletmeler açısından aşırı yüksek maliyetlerin daha iyi envanter yönetimiyle düzeltilmesi gerekmektedir. Palet rafların faydaları, depo alanında organizasyonu iyileştirerek bu konuya doğrudan hitap etmektedir. Bu da sırasıyla toplam sahip olma maliyetinin veya toplam işletme maliyetinin tedarik zinciri boyunca düşürülmesinde katkıda bulunur.

Deponuz Niçin Bir Palet Raf Sistemine İhtiyaç Duyar.

Paletler tedarik zincirinin başlıca bileşenlerinden olup teslimatın sonucunu önemli derecede etkileyebilirler. Depolarda boş veya yüklü haldeki paletler tedarik zinciri faaliyetlerinin tümünün verimini etkileyebilir. Palet depolama yöntemlerinin farklı tiplerinin kolaylıkla kurulup kullanılması bu depolardaki üretkenliği ve karlılığı dikkate değer derecede iyileştirebilir. Aşağıda deponuzda maliyetleri son derece olumlu yönde etkileyecek palet raf sistemlerinin faydaları sıralanmıştır.

Depo Alanının Verimi

Geleneksel depolarda alanın kayda değer bir kısmı, güvenli geçişlere ve koridorlardaki forklift geçişlerine ayrılmıştır. Paletlerin dikey olarak depolanmasıyla m² cinsinden azami alan sağlayan palet raf kurulumuyla bu boş alanlar verimli hale getirilebilir. Double Deep olarak da tabir edilen derinlemesine raf sistemleri gibi raf sistemleri vasıtasıyla oluşturulan iyileştirilmiş kübik dizilim sayesinde depolarda daha az koridor ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Kitle Depolama Hacminin Arttırılması

Derinlemesine stoklamanın gerekli olduğu depolarda, palet raf sistemi kitle depolamasını arttırır. Push back (Geri itmeli) raf sistemi yüksek yoğunlukta depolanmış barkodlu ürünlere uygun olarak depolama kapasitesini artış sağlayan raylar boyunca hareket eden kızaklarıyla beraber statik bir raf yapısı sunar. Drive-in ve drive- through palet raflarının yardımıyla da her sırada yer alan kitlesel depolama sayesinde ürünlere ulaşmak için gereken toplam koridor sayısı azalır.

Farklı Stok Kontrol Metotlarının Yürütülmesi

Envanter yönetimi uygulamaları taşınan ürünlerin çeşidine özeldir. “İlk giren ilk çıkar” (FIFO) ya da “İlk bozulan İlk çıkar” (FEFÖ) kurallarının geçerli olduğu zamana duyarlı bozulabilir ürünlerin varlığı söz konusu olduğunda stok kontrol metotlarının çeşitliliğini farklı palet raf sistemleri tamamlamaktadır. Dahası, ürünlerin dijital olarak izlenmesi, otomasyona dayalı yüksek yoğunluklu depolarda kurulan palet raflarla daha da kolay hale gelir.

Depoların Özelleştirilmesi

Palet raf sistemlerinin farklı kurulumları bir deponun alt yapısıyla iyi entegre olmaktadır. Bu da tedarik zinciri yönetiminin gereksinimlerine göre depoların özelleştirilmesine yardımcı olur.

Depoda Güvenliğin İyileştirilmesi

İşletmelerin depolarda işçiler açısından güvenli bir iş ortamını sağlaması önceliklidir. Palet raf sistemleri, çalışan güvenliğine yönelik İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi kurallarına uyan işletmelere yardım eden güçlü bir depo istifleme çözümü sunmaktadır.

Bu palet raf sistemlerini herhangi bir depoda kurarken paletlerde sağlamlığın sağlanması önemlidir ki depodaki faaliyetlerde durma veya aksama olasılıkları daha düşük olsun. Bu yüzden gittikçe artan sayıda lojistik yöneticisi taşıma ve nakliye esnasında sık sık zarar gören ve yaygın olarak da kullanılan ahşap paletler yerine plastik palet kullanmayı tercih etmektedir.

Rafa Konabilir ve Dayanıklı Plastik Paletlerle Palet Rafların Faydaları

Yüksek kalitede ve düşük ağırlıktaki paletler, palet raf sisteminin faydalarını arttırmaktadır. Aşağıda palet raf sistemini, geleneksel ahşap paletlerden daha iyi tamamlayan plastik paletlerin avantajları bulunmaktadır.

*Yekpare Gövde- Rastgele kıymıklar ve çivilerin yarattığı çıkıntılar söz konusu olmadığından yekpare gövdeye sahip plastik paletler raylar üzerinde dümdüz takılmaksızın giderlerken öte yandan makaralı mekanizmalara sahip raflardaysa son derece düşük sıkışıklık söz konusu olur.

*Gözeneksiz Yüzey- Plastik paletlerdeki gözeneksiz yüzey rutubetin emilimine imkan tanımaz ve bakterilerin aynı zamanda da paletli ürünlerdeki atık maddelerin üremesini önemli ölçüde kısıtlayarak bu sayede depolama tesislerinde daha steril bir ortamın sağlanmasına olanak verir.

*Sağlamlık- Sağlam ve rafa kaldırılabilir bu plastik paletler, yüksek yoğunluğa sahip depolama sistemlerinde ürünlerin dijital olarak takip edilmesi maksadıyla Radyo Frekansı Tanımlama (RFID) çipleri içerir.

Depolarda lojistik yöneticileri, sadece yüklü paletleri raf sistemlerinde tutmakla kalmaz, aynı zamanda depo içinde bulunan ve istiflenmesi gereken boş paletlerin depo içersinde bir güvenlik sorunu oluşturmamasından da sorumlu olur. Tüm bir palet filosunu satın almak yerine paletleri bir araya toplamak bu boş paletlerin depoda kapladığı alanı azaltır. Paletlerin tedarik, bakım ve son varış noktalarından alınmasıyla ilgilenen bir üçüncü tarafla depo operasyonlarının genel maliyet verimliliği artmaktadır.

Plastik paletler tedarik zincirinde birçok defa hasar görmeden hareket edebilecek kadar dayanıklı olduğundan dolayı bu da onların bir havuzda toplanmasını ideal hale getirir. Ortak bir havuzdan palet kiralanması yöneticilerin yalnızca ihtiyaç duyulan herhangi bir zamanda, palet depolamalarına imkan tanır ki bu da depolama alanında optimizasyonu yani alanın verimli kullanılmasını sağlar.